Ultralydsveising

Det finnes flere måter å sveise plast på, og metoden den vi bruker er ultralydsveising. Ved hjelp av en frekvens på 40kHz, kan man punktsveise to plastplater sammen. Nesten alle termoplaster kan sveises, også to forskjellige sammen.