100% gjenvinning og solceller

 

Ny Plast AS er en bærekraftig bedrift med et bevisst miljøregnskap. Dette er dypt befestet i ledelse og ansatte, og noe det jobbes kontinuerlig med. 95 prosent av all plast som brukes i produksjonen resirkuleres og gjenvinnes til eget bruk. De overskytende fem prosent går til forbrenningsanlegg og videre til energigjenvinnig.

Det vil si at all plasten i prinsippet gjenvinnes, og er en del av en godt planlagt sirkulærøkonomi.

Rundt halvparten av bedriftens energiforbruk kommer fra egne solcellepanel på taket av fabrikkbygningen.

Det forplikter å jobbe med et materiale som har et ufortjent dårlig rykte. Med kunder som Tomra, som bidrar sterkt over hele verden med resirkulering av plast, og Brynild og andre i matvareindustrien, settes det store krav til håndtering og bærekraft. Ny Plast AS setter sin stolthet i å alltid være et hestehode foran resten av bransjen også her, og ser det som et kraftig konkurransefortrinn.

Fremtidens anbud vinnes ved å være en del av det grønne skiftet.