CNC-fresing

Ny Plast AS benytter 5-aksede fresemaskiner til etterbearbeiding av vakuumformede produkter. De formede produktene blir spent opp i fresejigger som suger produktet fast ved hjelp av vakuum. Fresebanene til utskjæringen programmeres med cad/cam systemer fra Tebis som sikrer at det ferdige produktet blir så lik konstruert cad modell som mulig.

JIGG

Før fresing må en jigg lages, og deretter blir det vakuumformede produkt sugd fast i jiggen ved hjelp av vakuum.