CAD/CAM

Til programmering av renskjæringen av de vakuumformede produktene benyttes som regel CAM systemer. Programmeringen kan også gjøres manuelt vha. teach-in, der operatøren setter sine styringspunkter direkte inne i fresemaskinen. Dette gjøres i de tilfeller det ikke finnes noe CAD data på produktet, og på håndlagde verktøy basert på skisser eller 2d tegninger.

Men ofte er produktet tegnet opp i CAD, og derfra er veien enkel til å konstruere verktøy og fresejigger, samt skjærebaner for etterbearbeiding.

Vi benytter systemer fra Mastercam og Tebis, og kan ta imot de fleste filtyper. Iges og step er de vanligste.