Deler til returmaskiner

Se hele prosjektet

Panteautomater verden over har deler fra Ny Plast i Aremark

Tomras pantemaskiner finner du nå i 80 markeder globalt. Nesten 50 år med resirkulering som fag gir tung ekspertise når det gjelder å tenke miljø i forhold til plast, og gjør at de setter høye krav til sine leverandører. Siden 2006 har de samarbeidet med Ny Plast.

Tomra ble grunnlagt i en garasje i Asker av brødrene Petter og Tore Planke i 1972, for å dekke en lokal kjøpmanns behov for å få inn pant. Siden har de vokst seg store og er i dag en global tilbyder av avanserte sensorbaserte løsninger for pant.

Samarbeidet siden 2006

Tyskland innførte pant i 2006. Dette ble starten på et fruktbart samarbeid mellom Tomra og Ny Plast.

  • Ny Plast lagde den gang frontene til pantemaskiner for bruk på det tyske markedet. Siden har vi benyttet oss mye av dem i utvikling av nye maskiner, der de har levert både fronter og innmat. Det har vært et veldig godt samarbeid hele veien, og er det fremdeles. De representerer et godt fagmiljø, og er gode på både innkjøp, service og utvikling, forklarer Anne-Carine Lønstad, strategisk innkjøper av leveranser i Tomra.

Prosess

Tomra er aktiv i over 80 markeder globalt og har der installert over 95.000 panteautomater. De har egen fabrikk i Kina, men bruker Ny Plast til deler i mange av sine maskiner.

  • Vi trenger den ekspertisen Ny Plast sitter på. Siden de har alt under samme tak gir det korte ledetider, og også kort vei for oss. Samtidig gjør de prosessen så enkel fra utvikling til ferdig produkt, fordi de kjenner oss godt og vet hva vi ønsker. Vi vet at de alltid leverer i henhold til hva som er bestilt, så det er lite behov for oppfølging fra vår side. At de i tillegg lager sine egne verktøy gjør at vi enkelt og raskt kan gjøre korrigeringer på produktet underveis – en stor styrke.

Miljø

Tomra er jo selv en stor part i sirkulær økonomi og det grønne skiftet, lenge før det ble et begrep. At de selv sitter på stor kompetanse innen feltet gjør at de både har store krav til seg selv og sine leverandører og samarbeidspartnere. Med en nyopprettet avdeling for sirkulær økonomi og medlemskap i Emballasjeforeningen setter de fokus på oppbyggingen av sirkulære verdikjeder.

  • Tomra har i en årrekke utviklet løsninger som bygger opp om sirkulær økonomi. Folk flest kjenner til panteautomatene; Mindre kjent er det at vi også bygger utstyr for sortering av alle typer avfall, som mat og mineraler fra gruvedrift. Dette gjør det ekstra viktig for oss at alle vi jobber med har det samme fokuset. Som Ny Plast, som har forstått sirkulær økonomi, tenker i samme baner som oss og er gode på gjenvinning av plasten de bruker.

Fremtiden

Fremover satser Tomra på videreutvikling av eksisterende maskiner.

  • Det er nå stort fokus på resirkulering og håndtering av plast i Europa. Det er gode signaler om at flere land i EU vil innføre panteordninger. Etter hvert vil også nye løsninger komme til, da innovasjon er ekstremt viktig for oss. Det nyeste produktet vi har nå er panteautomater der du bare heller alt ut av en sekk, så sorterer maskinen flaskene for deg. Også denne med deler fra Ny Plast, avslutter Lønstad.