Du har idéen, vi skaper produktet

 

 

Alt under samme tak, kortreist, fleksibelt og raskt.

Ny Plast As leverer alt av teknisk plast og holder til i Aremark, en hyggelig liten kjøretur fra E6 og svenskegrensen. Med alt i eget hus er vi eksperter på fleksibilitet, rask levering og tett kommunikasjon med våre kunder. Vi leverer til alle bransjer, fra tungindustri og industridesignere til varehandel, matproduksjon, helse og resirkulering. Nasjonalt og internasjonalt.

NYHET

– Dette er god distriktspolitikk i praksis!

Er du skeptisk til å investere i batteri som en del av energikretsløpet fordi det ikke lønner seg? Da bør du lytte til Magne Fagereng, driftsleder og medeier.

Et solcelleanlegg på 205 KWp, et batteri på 1,1 MWh og en DC-ladestasjon på 360 kW gjør Ny Plast As i Aremark til en foregangsbedrift innen grønn energi. I tillegg tilgjengeliggjøres overskuddsenergien for allmennheten. – Batteriløsningen gir investeringen ekstra lønnsomt, forteller driftsleder Magne Fagereng (t.v).

Ny Plast har investert 10 millioner i lokal energiproduksjon og –lagring

Med en 1,1 MWh batteriløsning fra Greenerway knyttet til solcelleanlegget og hurtigladeren, kan vi både lagre strøm, ta ned effekttoppene og tjene penger i fleksibilitetsmarkedet, forteller han.

Batteriet er selve hjertet i dette avanserte samspillet, som er en svært god og lønnsom investering for oss. Både i form av at det genererer inntekter, men også fordi vi nå har full kontroll på energiforbruket og kan holde kostnadene nede i en bedrift med stort energibehov. I tillegg har vi trolig blitt landets grønneste produsent av teknisk plast, som gjør oss til en enda mer attraktiv samarbeidspartner.

En stor skjerm på veggen visualiserer Ny Plasts strømproduksjon og – forbruk i sanntid. Magne Fagereng gleder seg over at vårsola har begynt å vise seg, og som umiddelbart setter «fyr» i de 650 solcellepanelene.

1000 kvadratmeter solcellepaneler

Ny Plast leverer produkter til alle bransjer, fra tungindustri og industridesignere til varehandel, matproduksjon, helse og resirkulering både nasjonalt og internasjonalt. 95 prosent av all plast som brukes i produksjonen resirkuleres og gjenvinnes til eget bruk. De overskytende fem prosent går til forbrenningsanlegg og videre til energigjenvinning. Det vil si at all plasten i prinsippet gjenvinnes, og er en del av en godt planlagt sirkulærøkonomi.

I 2020 kledde bedriften 1000 kvadratmeter av takene med solcellepaneler for å kunne bli mer selvforsynt på energi og mer bærekraftig, og var den første aktøren i bransjen med et solcelleanlegg i denne målestokken.

– Det ga veldig mersmak, og det var naturlig for oss å se på en batteriløsning for å kunne utnytte den egenproduserte energien best mulig og senke klimaavtrykket ytterligere. I tillegg ønsket vi å etablere en hurtigladestasjon 360 kW som en del av løsningen, for å kunne realisere den grønne tanken ytterligere også her ute i bygde-Norge. Med tilgang til lading, la vi til rette for elektrisk transport.

Kø i ladestasjonen

Etter å ha sondert markedet litt, bestemte Ny Plast seg raskt for å bruke Greenerway AS (med utspring fra Smart Energy Systems) som batteri-, lade- og systemleverandør. Det har så langt vært en nær toårig suksesshistorie. Bedriften driver svært energiøkonomisk, har senket CO2-utslippet vesentlig og det er tendenser til kø i den svært potente ladestasjonen.

– Det er nå riktignok blitt etablert to øvrige ladestasjoner her i Aremark, men ingen kan slå oss på pris. Vi produserer strømmen selv og kan sette det prisen vi vil. Hurtigladestasjonen er en bit av et større bilde for hvordan bedriften kan ta en enda mer sentral rolle som et grønt møtepunkt i vårt område.

God distriktspolitikk

Daglig leder Knut Gustavsen i Greenerway er overbegeistret over den satsingen Ny Plast har gjort, og mener dette er god distriktspolitikk i praksis.

Greenerway har spesialisert seg innen lagring og produksjon av energi, og skreddersyr løsninger innen batteriteknologi, hurtiglading og avanserte styringssystemer som gjør det enkelt for kunden å styre produksjon, forbruk, kjøp og salg av strøm. I sum bidrar det til å maksimerer gevinsten på investeringen for sine kunder.

Gustavsen trekker fram Ny Plast som en foregangsbedrift for sin vilje til å ta i bruk ny teknologi til å ta kontroll på eget energiforbruk og samtidig utnytte det i en større sammenheng til allmenn nytte.

– Magne har snudd det negative prisfokuset på strøm til noe positivt, og Ny Plast er trolig den første industribedriften i Norge som har investert i en totalløsning av slike dimensjoner. Bedriften er i dag et miniatyr av det stadig flere industriparker gjør ved å se på felles løsninger for bedriftene.

Samtidig er Ny Plast er et stjerneeksempel på hva som er mulig å få til i distriktene, understreker han.

– Vi har konkrete planer om å invitere sentrale politikere og andre relevante personer på en åpen dag her. Når anlegget står ferdig, vil markedet komme etter, og bedriften kan på sikt bli et energityngdepunkt i Aremark.

Vår viktigste kunde

En sentral del av Greenerways satsning mot nærings- og industrikunder, er utvikling av en ny programvare som ivaretar og tilgjengeliggjør mulighetene som ligger i en batteriinvestering. Helt siden battericontaineren og ladestasjonen sto ferdig montert hos Ny Plast vinteren 2022, har leverandøren brukt anlegget som utviklingsarena for et styringssystem basert på optimering og kunstig intelligens.

– Inntil nå har Magne måtte styre en del prosesser manuelt, som senere skal styres automatisk ved hjelp av algoritmer. De skal optimeres individuelt ut fra forbruket til Ny Plast og settes opp mot kraftmarkedet og effekttariffene. Takket være deres tålmodighet og at vi har fått lov å drive utviklingsarbeid basert på Magnes tilbakemeldinger, har gitt oss to års forsprang på våre konkurrenter.

– Ny Plast er definitivt vår viktigste kunde!

Les hele saken på elektro247.no her